Понеделник 27, Май 2024г.
История на училището

Предисторията на училището е свързана със СПТУ “Д-р П. Берон”, в което преди учебната 1976/1977 г. е осъществен прием на две професионални паралелки “Оператор на металорежещи машини”. По същото време започва и подготовката на водачи на МПС в МТУ. Интересът към професионалното обучение налага създаването на СПТУ по МССМ “П. Ангелов”.

Първият директор на училището инж. Костадин Кумбов с екипа си – Мария Дервенкова и инж. Георги Стаматов поставят основите на истински качествено средно професионално образование през учебната 1976/77 година.

Нов етап в развитието на училището настъпва през учебната 1982/83 година, когато директор става г-жа Митра Нейкова. Следвайки древногръцката мисъл “По-високо, По-бодро, По-далеко” тя не само продължава традицията в подготовката на средни специалисти в областта на селското стопанство и машиностроенето, но и с упорития труд на екипа си, включващ заместник директорите Елена Янакиева и инж. Костадин Милев,и цялата педагогическата колегия утвърждава нови професии и специалности като “Мениджмънт” – по експеримента на проф.Митрополитски, “Икономика на земеделското стопанство”, “Банково, застрахователно и осигурително дело”, “Икономика, организация и управление на търговията”.

Следвайки динамичните промени, характерни за прехода, който пое страната ни след 1989 г. училището последователно променя своя статут. На 4 април 1995 г. училището е преобразувано от СПТУ по МСС в Техникум по селско стопанство и икономика „Петър Ангелов” като на 27.04.1999 г. приема за свой патрон името на Христо Ботев. От пролетта на 2003 г. техникумът е преобразуван в Професионална гимназия по селско стопанство и икономика „Христо Ботев”.

С усилията на днешното ръководството представено от г-жа Христина Милушева и целия колектив бе въведено обучение по специалностите: „Цветарство” /2003 г./, „Зеленчукопроизводство” /2004 г./, „Лозаро-винарство” /2004 г./, „Растителна защита и агрохимия” /2005 г/., „Селски туризъм” /2005 г./. „Предприемачество и мениджмънт” /2008 г./, „Бизнес – администрация” /2013 г./, „Туристическа анимация” /2014 г./, "Малък и среден бизнес" /2016 г./, "Организация на хотелиерството /2017 г./, "Икономическа информатика" /2020 г./

Сподели: