Петък 01, Юли 2022г.

ПГССИ „Христо Ботев“ разполага със съвременна материална база, която се стремим да разширяваме и модернизираме.

Сграден фонд
Сградата на ПГССИ „Христо Ботев“ разполага с 20 учебни стаи и кабинети. По проект е изграден високотехнологичен кабинет по растениевъдство, с мултимедийна система.

Компютърни кабинети
За учебни цели са обзаведени три компютърни кабинета. В сградата е изградена безжична интернет връзка, което дава възможност на учителите да прилагат интерактивни методи на обучение.

Библиотека
Училището разполага  с богата библиотеката. В нея учениците могат да намерят любима книга, учебни материали, занимателни списания.

Физкултурни салони
Училището разполага с обособен физкултурен салон, който е оборудван със съоръжения за волейбол и баскетбол. 

Сподели: