Петък 07, Август 2020г.

 

     
инж. Христина Милушева директор

инж. Ирина Пенева заместник - директор, учебната дейност

Павлинка Петкова заместник - директор, учебната дейност

Димитър Божинов заместник- директор

София Димитрова старши учител по Български език и литература

Ирина Проданова старши учител по Български език и литература

Велина Кабадаиева старши учител по Български език и литература

Алексия Лилянова старши учител по Английски език

Емилия Желязкова старши учител по Английски език

Любомир Апостолов учител по Английски език

Светлана Арнаудова старши учител по Немски език

Николина Паунова старши учител по Математика

Илко Пенчев старши учител по Математика

Розалина Парьонова старши учител по Математика

Василка Вангелова старши учител по философски дисциплини

Денка Колева старши учител по История и цивилизация

Нели Чонева учител по География и икономика

Мария Николова учител по Биология и здравно образование

 Петър Костадинов учител по Физическа култура и спорт

Соня Апостолова  учител по Физическа култура и спорт

 

 Любка Дичева   старши учител по Администрация и управление

 

  Анна Терзиева  старши учител по Администрация и управление

 

 Соня Гочева   старши учител по Администрация и управление

 

Татяна Димитрова старши учител по Учебна практика

Елена Димитрова учител по Пътувания, туризъм и свободно време

Соня Пейчева учител по Учебна практика

инж. Павлинка Ковачева старши учител по Информационни технологии

Димитър Пенев учител по Учебна практика

Стефана Узунова старши учител по Учебна практика

Димитринка Ангелова старши учител по Учебна практика

Димитър Желязков учител  по Учебна практика

 

Нели Щерева Педагогически съветник

 

 

 

 

 

 

 

Сподели: