Петък 22, Септември 2023г.

 

     
инж. Христина Милушева директор

Атанаска Михайлова заместник - директор, учебната дейност

Димитър Божинов заместник- директор

София Димитрова старши учител по Български език и литература

Ирина Проданова старши учител по Български език и литература

Велина Кабадаиева старши учител по Български език и литература

Алексия Лилянова старши учител по Английски език

Емилия Желязкова старши учител по Английски език

Любомир Апостолов учител по Английски език

Стойчо Атанасов учител по Английски език

 

Павлинка Петкова учител по Английски език

Светлана Арнаудова старши учител по Немски език

Николина Паунова старши учител по Математика

Петя Калпакова учител по Математика

 

Илко Пенчев старши учител по Математика

Розалина Пальонова старши учител по Информационни технологии

Атанас Нанев учител по философски дисциплини

Денка Колева старши учител по История и цивилизация

Стефан Димитров учител по История и цивилизация

Нели Чонева учител по География и икономика

Мария Николова учител по Биология и здравно образование

Мария Спирова Учител по химия и опазване на околната среда  
 Петър Костадинов учител по Физическа култура и спорт

Соня Апостолова  учител по Физическа култура и спорт

 

Петя Карагьозова  учител по Физическа култура и спорт

 

 Любка Дичева   старши учител по Администрация и управление

 

 Соня Гочева   старши учител по Администрация и управление

 

Женя Георгиева учител практическо обучение

Елена Димитрова учител по Пътувания, туризъм и свободно време

Соня Пейчева учител по Учебна практика

Стефана Узунова старши учител по Учебна практика

инж. Ирина Пенева старши учител теоретично обучение
Димитринка Ангелова старши учител по Учебна практика

Димитър Желязков учител  по Учебна практика

 

Нели Щерева Педагогически съветник

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподели: