Събота 25, Март 2023г.

В ПГССИ "Христо Ботев", гр. Свиленград са на щат следните длъжности:

1 Заместник - директор, административно - стопанска дейност

1 Главен счетоводител

1 Финансов контрольор

1 Оператор въвеждане на данни

1 Служител човешки ресурси

1 Касиер

0,5 Библиотекар

1 Огняр

1. Пазач, невъоръжена охрана

7 Хигиенистки

Сподели: