Петък 07, Август 2020г.

В ПГССИ "Христо Ботев", гр. Свиленград са на щат следните длъжности:

1 Заместник - директор, административно - стопанска дейност

1 Главен счетоводител

0,5 Финансов контрольор

1 Оператор въвеждане на данни

1 Служител човешки ресурси

1 Касиер

1 Огняр

4 Хигиенистки

Сподели: