Събота 22, Юни 2024г.
За учебната 2022-2023 г. ПГССИ "Христо Ботев" предлага обучение по специалност "Митническа и данъчна администрация" с интензивно изучаван АЕ
 
Балът се образува от сбора на оценките: 3 * БЕЛ + 1 * Мат + 1 * Г + 1 * ЧЕ 
 
 
 
Сподели: