Петък 22, Септември 2023г.

"Да бъдем позитивни! Всеки сам избира как да се настрои за деня, за месеца, за годината, а ако щете и за живота.

Мисля, че за да бъдем позитивни, трябва да си припомним какви бяхме като деца, а това става като потърсим детето в себе си, някъде надълбоко, в някое ъгълче на душата. 

Да оставим строгите физиономии, негативните мисли, компексите и просто да бъдем деца."

                                                                                          Нели Щерева - педагогически съветник

 

На 29.09.2016 г. във вила "Мезек" се проведе тренинг на тема "Позитивно училище", като част от вътрешноквалификационната дейност на училището.

Обучението допринесе за: развитие на повече позитивизъм за предстоящата учебна година, работа в екип, сплотяване на колектива, развитие на творческите заложби, работа с въображението, намялаване на психологическия стрес /от почивка към работа/.


           
                             

Сподели: