Вторник 16, Април 2024г.

В ПГССИ "Христо Ботев", гр. Свиленград има регистрирано училищно настоятелство. То е регистрирано по Закона за юридически лица с нестопанска цел с Решение на ХОС от 06.10.2003 г. 

Председател на Училищното настоятелство е Светла Георгиева Стефанова.

Сподели: