Събота 22, Юни 2024г.

Училищен учебен план - "Организация на хотелиерството" след завършен VІІІ клас с разширено изучаване на чужд език

Училищен учебен план - "Икономическа информатика" след завършен VІІІ клас с разширено изучаване на чужд език

Училищен учебен план - "Митническа и данъчна администрация" след завършен VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език

Училищен учебен план - "Лозаровинарство" след завършен VІІІ клас без интензивно и без разширено изучаване на чужд език /дуална система на обучение/

 

Училищен учебен план - "Организация на хотелиерството" - ІХ клас с интензивно изучаване на чужд език

Училищен учебен план - "Икономическа информатика" - ІХ клас с разширено изучаване на чужд език

Училищен учебен план - "Малък и среден бизнес" - ІХ клас без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Училищен учебен план - "Механизация на селското стопанство" - ІХ клас без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

 

Училищен учебен план - "Организация на хотелиерството" - Х клас с интензивно изучаване на чужд език

Училищен учебен план - "Икономическа информатика" - Х клас с разширено изучаване на чужд език

Училищен учебен план - "Малък и среден бизнес" - Х клас без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Училищен учебен план - "Механизация на селското стопанство" - Х клас без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

 

Училищен учебен план - "Организация на хотелиерството" - ХІ клас с интензивно изучаване на чужд език

Училищен учебен план - "Малък и среден бизнес" - ХІ клас без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Училищен учебен план - "Механизация на селското стопанство" - ХІ клас без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

 

Училищен учебен план - "Организация на хотелиерството" - ХІІ клас с интензивно изучаване на чужд език

Училищен учебен план - "Селски туризъм" - ХІІ клас с разширено изучаване на чужд език

Училищен учебен план - "Механизация на селското стопанство" - ХІІ клас без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

 

Училищен учебен план - "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения" - VІІІ клас

Училищен учебен план - "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения" - ІХ клас

Училищен учебен план - "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения" - Х клас

Училищен учебен план - "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения" - ХІ клас

Училищен учебен план - "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения" - ХІІ клас

Сподели: