Петък 22, Септември 2023г.

През 2017 / 2018 учебна година 127 ученици от ПГССИ „Христо Ботев” се включиха в 9 групи по интереси и за преодоляване на обучителни затруднения по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /ТВОЯТ ЧАС/ – ФАЗА 1”.

27 ученици работиха за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература, 18 ученици преодоляваха обучителни затруднения по математика. В резултат на участието си в проекта учениците допълниха, развиха и надградиха знанията си по посочените учебни предмети.

Останалите 82 ученици се включиха във Вокална група, Табата, Озеленяване и цветарство и Дискусионен клуб и развиха своите творчески и спортни способности в посочените тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка.

Участието в проекта бе оценено като изключително ползотворно както от учителите и учениците, така и от техните родители.

      

Сподели: