Понеделник 03, Август 2020г.

„Да обучаваш – означава да се учиш двойно“

Учителите на ПГССИ „Христо Ботев“ се обучават и търсят  нови методи и правила.

В ПГССИ „Христо Ботев“ се проведе обучение на тема: „Повишаване на мотивацията за учене и резултатите на учениците чрез използване на съвременни ИКТ средства в обучението“  с човека и професионалиста Румяна Ангелова!

Въпреки, че новотехнологиите обещават вълшебни хапчета, които ще внасят в мозъка ни новите знания по три пъти на ден, не е безсмислено да се концентрираме върху традиционния учебен процес. Независимо от това под каква форма се провежда той - редовно, задочно или дистанционно, индивидуално или в група, той е много интересен със своята дуалност. Неговите две страни – преподаване и учене, се преплитат и остават в постоянна взаимовръзка. Традиционно се предполага, че първата му страна, преподаването, е привилегия на  учителя,  а втората – ученето е за учениците. Но великите мислители и мъдростта на народа показват, че човек се учи цял живот.

 Целта на обучението бе да се намерят съответствията между някои нива за мотивация за учене с обучаващите дейности и ресурси, които могат да се прилагат в образователната среда .

Сподели: