Понеделник 03, Август 2020г.

"Междуполовото разбирателство"

  

    Часът на класа - един жадуван за ученика и учителя час, онзи час от учебната програма, в който няма тези задължителни и понякога не толкова интересни за учениците уроци.Старши учителите Алексия Лилянова, Светлана Арнаудова и Николина Паунова представиха пред всички колеги на ПГССИ „Христо Ботев“ една споделена педагогическа практика за организиране и провеждане на часа на класа  на тема: "Междуполовото разбирателство"  с единадесетокласниците.

    

    Часът премина под формата на няколко игри като учениците бяха разделени на  два отбора – отбора на девойките и отбора на юношите. Всеки отбор имаше възможността да защитава пола си, като представя аргументи и след това ги защитава. Груповата динамика между учениците  често следваше своята логика, която невинаги можехме да разберем или да променим. Но все пак класните ръководители осъзнаваха огромната си роля за създаването и поддържането на атмосферата в часа.  

   

    Каквито и фактори да определят поведението на един човек, основният мотиватор бе желанието на всички  да се чувстват добре. Чрез този час единадесетокласниците успяха да се почувстват значими, приети, оценени, защитени и защитаващи, обгрижени, спокойни и щастливи.

       

      По време на  този креативен, забавен и нестандартен час се създадоха условия за позитивни комуникации и взаимодействия, възможности за ангажиране в дейности, носещи незабравими  емоции.

Сподели: