Четвъртък 08, Декември 2022г.

На 26.10.2022 г. г-жа Нели Щерева - педагогически съветник и г-н Стойчо Атанасов - учител в ПГССИ "Христо Ботев" взеха участие в заключителната среща на партньорите по проект "Promote Respect and Tolerance ProSpecT" в столицата на Гърция - Атина.

ПГССИ "Христо Ботев" благодари за дългогодишното и ползотворно сътрудничество на сдружение "Шанс и закрила", гр. Хасково.

Сподели: