Четвъртък 08, Декември 2022г.

На 27.10.2022 г. се проведе викторина по случай Деня на народните будители.

В състезанието взеха участие ученици от VIII, IX и X клас, които бяха разпределени в четири отбора.

Викторината протече в четири кръга.

В първият кръг  четирима ученици се превъплътиха в образите на Райна Княгиня, Васил Левски, Христо Ботев и Анастасия Димитрова.

Във вторият кръг участниците представиха презентации за живота и делото на избрани будители.

Третият кръг се състоеше в решаване на тест.

В четвъртият кръг учениците трябваше да  подредят пъзел, изобразяващ  исторически забележителности.

След оспорвана борба журито в състав: инж. Христина Милушева – директор, г-жа София Димитрова – старши учител по БЕЛ, г-жа Розалина Пальонова – старши учител по информационни технологии обяви крайния победител: отбора с капитан Иванина Иванова.

 

 

 

 

 

 

Сподели: