Четвъртък 08, Декември 2022г.

В продължение на два дни учениците от 8 "а" и 8 "б" клас в ПГССИ "Христо Ботев" имаха възможността да проведат своите часове по история и цивилизации в Общинска библиотека - Свиленград. Вярвайки в принципа, че библиотеките са неизменна част от процеса на обучение, учител Стефан Димитров и неговите ученици ще продължат с изнесените уроци през цялата учебна година.

Изказваме благодарност на служителите в Общинска библиотека - Свиленград за оказаното съдействие!

Сподели: