Четвъртък 08, Декември 2022г.

Група ученици от ПГССИ "Христо Ботев" с ръководители старши учител Илко Пенчев и учител Стефан Димитров на 13.11.2022 г. посетиха община Инедже, Турция по проект № СВ005.2.21.081 "Пътеки за култура и история без граници" по програма Interreg - IPA Bulgaria - Turkey.

 

 

Сподели: