Понеделник 27, Май 2024г.

На 04.04.2023г. в ПГССИ "Христо Ботев" се проведе тематична среща по Проект "Училищни центрове за подкрепа - SOS Centres", финансиран по Програма "Граждани, равенство, права и ценности /CERV/" на Европейския съюз. На срещата бе дискутирана темата: "Дейности на институциите при получаване на сигнал за насилие над дете". Като гост - лектор участва г-жа Мария Вълкова - психолог в отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане", гр.Свиленград.

Сподели: