Понеделник 04, Декември 2023г.

Изнесената практика

Ученици от ПГССИ "Христо Ботев", обучаващи се по специалности от направление "Растениевъдство и животновъдство" съвместно с група студенти от Аграрен университет, гр. Пловдив посетиха кравефермата на фирма "Сакар Екстра Милк" ООД, в с. Момково.

Изнесената практика даде възможност учениците да придобият знания и умения освен от своите преподаватели старши учители Стефана Узунова и Димитринка Ангелова и от представители на академичната общност - проф. Николов и доц. д-р Светослав Карамфилов и от хората, свързани със самия бизнес.

Благодарим на фирма "Сакар Екстра Милк" ООД и Аграрен университет, гр. Пловдив за ползотворното сътрудничество!

       

 

 

Сподели: