Понеделник 04, Декември 2023г.

Общински кръг на

националното състезание

за речеви и комуникативни

умения на английски език

На 23.10.2023г в ПГССИ "Христо Ботев" се проведе общинският кръг на националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език.

Училищната комисия с председател старши учител Емилия Желязкова и членове старши учител Алексия Лилянова и учител Павлина Петкова изказа задоволство от демонстрираните езикови и комуникативни умения на 22-та участници.

За областния кръг на състезанието ПГССИ "Христо Ботев" ще бъде представена от Неда Славова във възрастова група VI -VIII клас и от Христо Кръстев във възрастова група IX - XI клас.

Бяха отличени и класиралите се на призовите места в двете възрастови групи ученици: Ралица Христова, Весела Коларова, Антоанета Петрова и Ангел Митев.

Всички участници получиха сертификати за участие.

Пожелаваме успех на Неда и Христо и на областния кръг!

Ние винаги вярваме във Вас!

       

      

Сподели: