Понеделник 04, Декември 2023г.
Добра педагогическа практика
    по английски език 
 
Публикувана на: 14.11.2023г. (обновена на: 16.11.2023 23:23:00)
Днес 14.11.2023г. старши учител Алексия Лилянова сподели добра педагогическа практика по английски език на тема: Sustainable Tourism - Устойчив туризъм.
В урочната единица бе използван методът на проблемно-базираното обучение - Problem-based learning.
Методът се оказа особено ефективен. В хода на урока всеки от екипите представи по 3 решения за устойчив туризъм посредством мисловни карти (Mind Map), пътеводител с различни дестинации и видео.
Изявата е част от плана за работа на методическо обединение "Чужди езици" в ПГССИ "Христо Ботев".
Адмирации!
 
 
 
 
 
Сподели: