Вторник 16, Април 2024г.

Съгласно Заповед № РД09-2047/28.08.2023 г.  на Министъра на образованието и науката се определят за учебната 2023/2024 година:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

28.10.2023 г. - 01.11.2023 г. вкл.     есенна
23.12.2023 г. - 02.01.2024 г. вкл.       коледна
03.02.2024 г. - 05.02.2024 г. вкл.     междусрочна
30.03.2024 г. - 07.04.2024 г.      пролетна за І - ХІ клас
05.04.2024 г. - 07.04.2024 г.      пролетна за ХIІ клас

 

2. Неучебни дни

       
17.05.2024 г.     ДЗИ по БЕЛ  
20.05.2024 г.     втори ДЗИ 
19.06.2024 г.     НВО по БЕЛ в края на VII клас
21.06.2024 г.     НВО по математика в края на VII клас

 

 

                        

                     

Сподели: