Петък 22, Септември 2023г.

Съгласно Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г.  на Министъра на образованието и науката се определят за учебната 2020/2021 година:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2020 г. - 01.11.2020 г. вкл.     есенна
24.12.2020 г. - 03.01.2021 г. вкл.       коледна
30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. вкл.     междусрочна
03.04.2021 г. - 11.04.2021 г.      пролетна за І - ХІ клас
08.04.2021 г. - 11.04.2021 г.      пролетна за ХIІ клас

 

2. Неучебни дни

       
19.05.2021 г.     ДЗИ по БЕЛ  
21.05.2021 г.     втори ДЗИ 
25.05.2021 г.     неучебен, но присъствен ден за училищни,
просветни и културни дейности
16.06.2021 г.     НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г.     НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

 

                        

                     

Сподели: