Неделя 16, Януари 2022г.

Съгласно Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г.  на Министъра на образованието и науката се определят за учебната 2020/2021 година:

 

1. Начало на втори учебен срок

04.02.2021 г. - за І - ХІІ клас

 

2. Край на втория учебен срок

14.05.2021 г.     ХІІ клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. (07.06.2021)     І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни
дейности)
14.06.2021 г.     IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г.     V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни
училища)
30.06.2021 г.     VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
14.07.2021 г.     Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г.     XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)
Сподели: