Петък 22, Септември 2023г.

Съгласно РД09-4063/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката се определят:

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май-юни

- Български език и литература - 19 май 2023 г., начало 08,30 ч.

- Втори държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) - 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.

- Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 26 - 31 май 2023 г. 

Сесия август-септември

- Български език и литература - 24 август 2023 г., начало 08,30 ч.

- Втори държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) - 25 август 2023 г., начало 08,30 ч.

- Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 28 август 2023 г. - 01 септември 2023 г.

 

Съгласно Заповед № РД09-4060/30.08.2022 г.  на Министъра на образованието и науката се определят:

1. Дати за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността за X, XI или XII клас за придобиване първа, втора или трета степен на професионална квалификация, както следва:

1.1. За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация:

Сесия януари - 20.01.2023 г.

Сесия май – юни – 23.05.2023 г.

Сесия август - септември – 25.08.2023 г.

1.2. За ученици от X или XI клас, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията съответно за първа или втора степен на професионална квалификация през учебната 2022 – 2023 година:

Сесия май – юни – 17.07.2023 г.

Сесия август – септември – 25.08.2023 г.

2. Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва:

2.1. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация:

За сесия януари – 20.12.2022 г.

За сесия май – юни – 06.– 21.02.2023 г.

За сесия август – септември – 26.06 – 07.07. 2023 г.

2.2. За ученици от X или XI клас, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията съответно за първа или втора степен на професионална квалификация през учебната 2022 – 2023 година:

За сесия май – юни – 06.– 21.02.2023 г.

За сесия август – септември – 26.06 – 07.07. 2023 г.

Сподели: