Петък 22, Септември 2023г.

40 ученици от ПГССИ "Христо Ботев" гр. Свиленград, специалности "Организация на хотелиерството", "Селски туризъм", "Малък и сред бизнес" и "Механизация на селското стопанство" ще подобрят своите практически умения, благодарение на участието си в проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“. За работата си в реална работна среда практикантите ще получат стипендия в размер на 372 лева за отработени 240 астрономически часа.

Благодарим за доброто сътрудничество на фирмите партньори: "Елтранс" ЕООД, "Дара Комерс" ЕООД, "Недялков, Вълканов и сие" ООД, "СТЕВАЛ" ЕООД, "Конселт Естейт 2009" ЕООД, "Фотеви инвест" ООД.

Сподели: