Петък 22, Септември 2023г.
39 ученици от ПГССИ "Христо Ботев" получиха удостоверение за проведена практика на реално работно място и стипендия в размер на 372 лв. по проект BG05M2OP001-2.015-0001 "Ученически практики - 2".
Ръководството на училището благодари на фирмите - партньори по проекта: "Дара комерс" ЕООД, "Елтранс" ЕООД, "Консулт естейт 2009" ЕООД, "Фотеви инвест" ЕООД, "Недялков - Вълканов и сие" ООД и "Стевал" ЕООД!
Благодарности и за наблюдаващите учители: Елена Димитрова, Соня Пейчева, Любка Дичева, Соня Гочева, Димитър Желязков и Димитър Пенев!
 
 
 
 
 
Сподели: