Петък 22, Септември 2023г.

Съгласно Заповед № РД09-4065/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката се определят:

1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

VІІ клас
Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 часа

 

Х клас
Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.

• Писмена част:
- за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа
- за ниво А2, начало 11,30 часа 
- за ниво А1, начало 12,00 часа
• Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа

Сподели: