Вторник 30, Ноември 2021г.

Съгласно Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката се определят:

1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

VІІ клас
Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

 

Х клас
Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)

Сподели: