Събота 19, Юни 2021г.

Проектът  на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен разтеж", съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

 

"Образование за утрешния ден"

1. Заповед на Министъра на образованието и науката

2. Информация за проекта - https://mon.bg/bg/100725

3. Обща информация за проекта

4. Платформа на проекта - https://oud.mon.bg/

5. Правила за изпълнение на Дейност 6

6. Приложение № 1 - Декларация за информирано съгласие

7. Приложение № 3 - Анкетна карта за участие

8. Приложение № 4 - Анкетна карта за мнението на учениците за участието им в проекта

Сподели: