Вторник 16, Април 2024г.
Текущи новини
Публикувана на: 01.02.2024г.

Заповед за определяне на учител, време и място за провеждане на учебните часове по спортни дейности по паралелки през ІІ срок на учебната 2023/2024 г.

Публикувана на: 01.02.2024г.

Заповед за утвърждаване на график за консултации на учителите през ІІ срок на учебната 2023/2024 г.

Публикувана на: 01.02.2024г.

Заповед за утвърждаване на график за провеждане на допълнителния час на класа през ІІ срок на учебната 2023/2024 г.

Публикувана на: 01.02.2024г.

Заповед за утвърждаване на график за провеждане на часа на класа през ІІ срок на учебната 2023/2024 г.

Публикувана на: 01.02.2024г.

Заповед за утвърждаване на график за провеждане на класни и контролни работи през ІІ срок на учебната 2023/2024