Петък 22, Септември 2023г.
Архив на новини
Публикувана на: 25.05.2023г.

Информация за здравно осигуряване на учениците след завършване на средно образование

Публикувана на: 22.05.2023г.

Заповед за определяне на график за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на ПК чрез защита на дипломен проект

Публикувана на: 25.04.2023г.

Прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2023/2024 г.

Публикувана на: 28.03.2023г.

Покана за избор на ръководител на УТФ "Дрийм Холидейс ПГССИ" ЕООД

Публикувана на: 10.01.2023г.

Покана за участие в процедура по избор на ръководител по проект BG05M2OP001-2.015-0001 "Ученически практики 2"