Петък 01, Юли 2022г.
Текущи новини
Публикувана на: 16.05.2022г.

Списък съгласно Заповед № 809 / 20.04.2022 г. на учениците от ХІІ клас, разработили дипломни проекти:

 

Специалност "Организация на хотелиерството"

Специалност "Икономика и мениджмънт"

Специалност "Механизация на селското стопанство"

Сподели: