Понеделник 27, Май 2024г.

Английски език 9 клас допълнителна подготовка

Английски език 10 клас допълнителна подготовка

Български език и литература 12 клас Разширена подготовка

Бизнес комуникации 9 клас Разширена професионална подготовка

Бизнес комуникации 9 клас Учебна практика Разширена професионална подготовка

Допълнителни дейности в туризма 12 клас Учебна практика Разширена професионална подготовка

Зеленчукопроизводство 9 клас Разширена професионална подготовка

Зеленчукопроизводство 9 клас Учебна практика Разширена професионална подготовка

Икономика на предприятието 10 клас Учебна практика Разширена професионална подготовка

Икономика на предприятието 11 клас Учебна практика Разширена професионална подготовка

Основи на лозарството 8 клас Разширена професионална подготовка

Основи на лозарството 8 клас Учебна практика Разширена професионална подготовка

Предприемачество 9 клас Разширена професионална подготовка

Предприемачество 9 клас Учебна практика Разширена професионална подготовка

Прибираща земеделска техника 12 клас Учебна практика Разширена професионална подготовка

Растителна защита 11 клас Разширена професионална подготовка

Растителна защита 11 клас Учебна практика Разширена професионална подготовка

Технически култури 10 клас Разширена професионална подготовка

Технически култури 10 клас Учебна практика Разширена професионална подготовка

Технология на екскурзоводсткото обслужване 11 клас Разширена професионална подготовка

Трайни насаждения 9 клас Разширена професионална подготовка

Трайни насаждения 9 клас Учебна практика Разширена професионална подготовка

Туристическа, туроператорска и агентска дейност 12 клас Учебна практика Разширена професионална подготовка

Управление на МПС кат. "В" 12 клас Учебна практика Разширена професионална подготовка

Сподели: